ติดต่อเรา

ติดต่อ - สำรองห้องพัก และเส้นทาง

 55/5 หมู่ที่ 1 ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา 90280

ติดต่อ สำรองห้องพัก : 088-792-9288, 088-792-9289